Shkëmbimi rinor “Energjia e natyrës”

Shkëmbimi rinor “Energjia e natyrës” u zhvillua në datat 30.06.2017-07.07.2017, në Duga Resa, Karlovac, Kroaci. 42 të rinj nga 7 shtete: Shqipëria, Kroacia, Italia, Polonia, Spanja e Maqedonia (6 pjesëmarrës + 1 udhëheqës grupi për çdo shtet) morën pjesë në shkëmbim, i cili u organizua nga OJF-ja kroate Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena”.
Gjatë shkëmbimit rinor, pjesëmarrësit zgjeruan njohuritë e tyre mbi përdorimin e energjive të ripërtëritshme, efikasitetin energjik, zhvillimin e qëndrueshëm, strategjitë evropiane për zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe teknologjitë dhe mënyrat e ndryshme sesi të ulim ndikimin tonë në mjedis dhe në ndryshimin e klimës.

Përveç temave mjedisore, pjesëmarrësit patën rastin të shkëmbejnë kulturat dhe të rrisin njohuritë e tyre mbi gjuhët evropiane, si dhe përftuan aftësi në organizimin e aktiviteteve, komunikimin në gjuhë të huaja, të mësuarit në mënyrë joformale, dhe u njohën me vendin pritës, Kroacinë.

Organizatat partnere në këtë shkëmbim ishin:
Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena” – Kroaci
Instituti i Politikave Mjedisore – Shqipëri
La Vibria Intercultural – Spanjë
Eko-Zhivot – Maqedoni
Fundacja Kreatywnej przestrzeń and Rozwoju CampoSfera – Poloni
Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli IPSIA – Itali