Stazh & vullnetarizëm

IPM-ja mirëpret studentë dhe të rinj që mund e duan të japin ndihmesën e tyre në fushën e mbrojtjes së mjedisit, për të kryer stazh ose nëse duan të fitojnë përvojë në fushën e aktiviteteve mjedisore me stafin e IPM-së.

Nëse jeni të interesuar, ju lutem kontaktoni me anë të postës elektronike te adresa:
iep(at)iep-al.org.