Anëtarët e bordit dhe stafi

Bordi drejtues

Z. Edvin Pacara

Znj. Dorarta Hyseni

Z. Arber Borici

Znj. Kadri Aavik

Stafi

Z. Edvin Pacara, Drejtor ekzekutiv

E-mail: edvin.pacara(at)iep-al.org
Telefon: +355 682450332

Z. Endri Haxhiraj, Zv. Drejtor ekzekutiv

E-mail: endri(at)iep-al.org
Telefon: +355 682121765

Znj. Blerta Avdia, Eksperte mjedisore
E-mail: blerta.avdia@iep-al.org

Znj. Teuta Malshi
E-mail: tea.al@hotmail.com