Shkëmbimi rinor: Zhvillimi i aftësive dhe sjelljeve të gjelbra për qëndrueshmëri

Shkëmbimi rinor “Zhvillimi i aftësive dhe sjelljeve të gjelbra për qëndrueshmëri” u zhvillua në Kloogarand dhe Tallinn, Estoni, në datat 23-30 qershor 2013.