“Bëj një ndryshim për kafshët endacake” – Takimi i Politikës për Kafshët

Endri Haxhiraj, tetor 2017

48 pjesëmarrës nga 20 shtete të ndryshme u takuan gjatë fundjavës në Madrid në takimin e përvitshëm ndërkombëtar mbi përmirësimin e politikave për mirëqenien e kafshëve, organizuar nga Partia për Kafshët e Hollandës. Tema e këtij viti ishin kafshët endacake dhe pritet që partitë dhe faktorët politikë në vendet respektive të ndërmarrin hapa për mbrojtjen e kafshëve endacake.

Diskutimi kryesor i ngritur në takim ishte “arritja e ndryshimit përmes politikës” ku u theksua se kjo mund të sillej vetëm nga një forcë politike e angazhuar specifikisht për kafshët. Kjo forcë, duke qenë se ka kauzë qëndrore mirëqenien e kafshëve, do ta kishte të pamundur negociatën mbi këtë kauzë ndryshe nga partitë klasike politike që negociojnë mbi zbatimin e programit të tyre (psh. për mbrojtjen e mjedisit, etj) në këmbim të karriges.

Takimi u përmbyll me prezantimet nga disa shtete që kanë patur përmirësim të mbrojtjes së kafshëve endacake sikurse dhe Shqipëria psh., adoptimi nga bashkitë më të mëdha në vend të nismës sterilizim, vaksinim dhe rilëshim. Edhe pse ka shumë punë për të bërë, hapi i parë, ai i zgjedhjes së alternativës së menaxhimit ndaj vrasjes (krahasuar edhe me disa shtete të evropës lindore) është një shenjë e emancipimit të vendit tonë.