Shkëmbimi rinor “Energy of Nature”, Karlovac, Kroaci

Instituti i Politikave Mjedisore do të marrë pjesë në shkëmbimin rinor “Energy of Nature”, në datat 30.06.2017-07.07.2017, në Karlovac, Kroaci, shkëmbim që synon rritjen e përdorimit të energjive të ripërtëritshme dhe efikasitetit energjitik te të rinjtë dhe në rajon.