Aktiviteti mbi ndryshimet klimatike te Albanian College in Durrës

Aktiviteti mbi ndryshimet klimatike më 18 janar, te Albanian College in Durrës, i cili u ndoq nga rreth 50 nxënës. Aktiviteti filloi me shfaqjen e filmit dokumentar “The Age of Stupid” dhe u pasua nga një diskutim ndërveprues me ekspertë të Institutit për Politika Mjedisore. Më pas nxënësit punuan në grupe për ato që secili prej tyre dhe kolegji do të bëjnë për të ulur gurmën ekologjike dhe emetimet e karbonit. Ata gjithashtu reflektuan sesi ndryshime të vogla në jetën e tyre dhe në zakonet e tyre të konsumit, mund të sigurojë një të ardhme të qëndrueshme.