Shkëmbimi rinor “Energjia e natyrës”

Shkëmbimi rinor “Energjia e natyrës” u zhvillua në datat 30.06.2017-07.07.2017, në Duga Resa, Karlovac, Kroaci. 42 të rinj nga 7 shtete: Shqipëria, Kroacia, Italia, Polonia, Spanja e Maqedonia (6 pjesëmarrës + 1 udhëheqës grupi për çdo shtet) morën pjesë në shkëmbim, i cili u organizua nga OJF-ja kroate Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena”.
Gjatë shkëmbimit rinor, pjesëmarrësit zgjeruan njohuritë e tyre mbi përdorimin e energjive të ripërtëritshme, efikasitetin energjik, zhvillimin e qëndrueshëm, strategjitë evropiane për zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe teknologjitë dhe mënyrat e ndryshme sesi të ulim ndikimin tonë në mjedis dhe në ndryshimin e klimës.

Përveç temave mjedisore, pjesëmarrësit patën rastin të shkëmbejnë kulturat dhe të rrisin njohuritë e tyre mbi gjuhët evropiane, si dhe përftuan aftësi në organizimin e aktiviteteve, komunikimin në gjuhë të huaja, të mësuarit në mënyrë joformale, dhe u njohën me vendin pritës, Kroacinë.

Organizatat partnere në këtë shkëmbim ishin:
Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena” – Kroaci
Instituti i Politikave Mjedisore – Shqipëri
La Vibria Intercultural – Spanjë
Eko-Zhivot – Maqedoni
Fundacja Kreatywnej przestrzeń and Rozwoju CampoSfera – Poloni
Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli IPSIA – Itali

Ekskursion mbi shumëllojshmërinë biologjike me nxënësit e Albanian College Tirana

Më 20 prill 2017, vullnetarët e Institutit të Politikave Mjedisore, organizuar një ekskursion në Parkun e Liqenit në Tiranë, me nxënësit e Albanian College Tirana. Qëllimi i aktivitetit ishte ndërgjegjësimit mbi shumëllojshmërinë biologjike në Parkun e Liqenit, t’u tregohej fëmijëve se çfarë lloje kafshësh, bimësh e pemësh rriten në park dhe se çfarë ata mund të bëjnë që të ruajnë ekosistemet e ndryshme të parkut.

Aktiviteti u hap me një lojë njohjeje njëri-tjetri dhe vazhdoi me lojën tjetër ku fëmijët u ndanë në dy grupe, dhe luajtën një lojë që kishte si synim t’u tregonte dallimet mes llojeve të ndryshme, ngjashmëritë, dhe sesi ne njerëzit jemi të ngjashëm e të ndryshëm në të njëjtën kohë, me kafshët.

Tema tjetër e aktivitetit, ishte përshtatja e llojeve, ku fëmijëve iu tregua shumëllojshmëria e kafshëve që mund të gjenin në park, çfarë kafshët kanë nevojë që të përshtaten me ekosistemin ku jetojnë, dhe në grupe të vogla, fëmijët eksploruan pyllin dhe liqenin, dhe panë llojet e ndryshme të kafshëve që jetojnë aty. Më pas ata përshkruan se çfarë llojesh gjetën, si jetonin dhe si përshtateshin me ekosistemin.

Për t’ua shpjeguar ciklin e jetës së bretkocës, u përdor tregimi “Historia e brektkocës” ku ata mësuan sesi bretkoca ling nga një vezë e vogël dhe kalon në cikle të ndryshme derisa bëhet një bretkocë. Më pas aktiviteti vijoi me pastrimin e zonës nga mbeturinat e hedhura nga persona të papërgjegjshëm për mjedisin ku jetojmë.

Aktiviteti u përmbyll me mbledhjen e bimëve, luleve e gjetheve të ndryshme nga fëmijët, dhe futjen e tyre në zarfa, ku ata shkruan gjithashtu dhe ato se çfarë mësuan gjatë ekskursionit dhe premtimet dhe sesi do ta mbrojnë mjedisin.

Aktiviteti mbi ndryshimet klimatike te Albanian College in Durrës

Aktiviteti mbi ndryshimet klimatike më 18 janar, te Albanian College in Durrës, i cili u ndoq nga rreth 50 nxënës. Aktiviteti filloi me shfaqjen e filmit dokumentar “The Age of Stupid” dhe u pasua nga një diskutim ndërveprues me ekspertë të Institutit për Politika Mjedisore. Më pas nxënësit punuan në grupe për ato që secili prej tyre dhe kolegji do të bëjnë për të ulur gurmën ekologjike dhe emetimet e karbonit. Ata gjithashtu reflektuan sesi ndryshime të vogla në jetën e tyre dhe në zakonet e tyre të konsumit, mund të sigurojë një të ardhme të qëndrueshme.

Aktiviteti “Ndryshimet klimatike dhe pasojat në mjedis e burimet energjitike”

30 nëntor 2016, ora 9:30, Universiteti Polis, Tiranë

Më 30 nëntor 2016, Instituti i Politikave Mjedisore (IEP) ndërmorri aktivitetin ndëraktiv me profesionistë të rinj, studentë, aktivistë e mjedisorë, Ndryshimet klimatike dhe pasojat në mjedis e burimet energjitike”

Ky aktivitet u zhvillua me qëllim ndërgjegjësimin e publikut shqiptar mbi ndryshimet klimatike, efektet e tyre dhe mbrojtjen e mjedisit përballë ndryshimeve klimatike.

Temat që u prezantuan gjatë aktivitetit, ishin:

-“Ndryshimet klimatike në botë e në Republikën e Shqipërisë”;

-“Ndryshimet klimatike në Spanjë dhe masat e marra”;

-“Ndikimi socio-ekonomik i ndryshimeve klimatike”.

me prezantues Edvin Pacara, Alba Pereira, Hugo Diaz e Elidio Kapedani.

Këto prezantime shtjelluan shkaqet pse klima po ndryshon, ndikimi sipas sektorëve i aktivitetit njerëzor dhe ndarja e ndikimit sipas vendeve, pasojat në Republikën e Shqipërisë dhe në Spanjë, masat që po merren për të parandaluar pasojat, si dhe ndikimi në shoqëri, jetesë të përditshme dhe ekonomi i këtyre ndryshimeve klimatike. Prezantimet u pasuan me diskutime nga pjesëmarrësit e pyetje-përgjigje drejtuar prezantuesve.

Pjesa e dytë e aktivitetit ishte shfaqja e filmit të shkurtër dokumentar “HEC-et, energjia dhe komuniteti në Shqipëri: Konflikti për ujë dhe energji”. Dokumentari tregoi sesi marrja e ujit ishte kthyer në konflikt mes komunitetit që e kishte burim jete atë, dhe firmave e shtetit që e shihnin atë vetëm si burim energjie. Ky dokumentar u shfaq për të pasqyruar që ulja e reshjeve të shiut nga ndryshimet klimatike, do të sjellë një përshkallëzim të konflikteve për ujin në Shqipëri e në botë. Dokumentari i pasua nga diskutime mes pjesëmarrësve në aktivitet.

Aktiviteti prodhoi debate e argumentime të shumta. Reagimet e të rinjve ishin energjike duke vlerësuar nevojën që në vendin tonë të bëhet më shumë për të ecur drejt një ekonomie të gjelbër e jondotëse, dhe për parandalimin e ndryshimeve klimatike, si dhe u tregua interes në ndikimet e pasojat e ardhshme të ndryshimeve klimatike.

Gjatë aktivitetit u shpërnda dhe libërthi “Ndryshimet klimatike dhe pasojat e tyre në Republikën e Shqipërisë” si dhe “Mbrojtja e burimeve natyrore të Shqipërisë duke angazhuar profesionistët e rinj”.

Materialet dhe infrastruktura për zhvillimin e këtij aktiviteti u bënë të mundura me mbështetjen e Co-Plan në kuadër të ENV.net, financuar nga Bashkimi Evropian.